Thursday, 21 September 2023
NEWS

กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า ปักหมุดจังหวัดสิงห์บุรี สานต่อกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2

วันที่ 31 มีนาคม 2566, จังหวัดสิงห์บุรี - กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า ปักหมุดจังหวัดสิงห์บุรี สานต่อกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) เร่งส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และเอสเอ็มอีไทยในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนที่สนใจในจังหวัดสิงห์บุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

 

นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องหาแนวทางการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทาง

 

ซึ่งปัจจุบันการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยขยายตัวสูงถึง 155% ด้วยปัจจัยดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 

รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งในยุคดิจิทัลผ่านโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 และขยายผลต่อเนื่องในปี 2566

 

“สิงห์บุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค หากพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จะสามารถเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ และช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ด้านการตลาด ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ มีช่องทางเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อีกด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

 

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ปี 2566 ดีป้า ได้จัดทำโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) เพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสังคมคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ผลักดันให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรของไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ พัฒนาศักยภาพไปสู่การแข่งขันรูปแบบใหม่ในระยะยาว ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

.

สำหรับ กิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ณ จังหวัดสิงห์บุรี จะเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 2 วัน (30-31 มีนาคม) โดยวันแรกเป็นกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการในหัวข้อ “ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล” ให้ความรู้

 

ด้านการทำตลาดออนไลน์ และการใช้งานแอปพลิเคชัน Canva บนมือถือ ณ ห้องประชุมทองแสงใหญ่ ศาลากลาง อำเภอเมือง ส่วนวันที่สองเป็นการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเวทีเสวนาและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ให้บริการดิจิทัล ณ ตลาดสดเทศบาลสิงห์บุรี พ.ศ.2560 เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

 

“ดีป้า มองว่า ผู้ประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรีจะใช้โอกาสจากกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ครั้งนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย และเลือกประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของตนเองให้สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 

ด้าน นายสุพจน์ กล่าวว่า สิงห์บุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ และนับเป็นแหล่งผลิตด้านประมงน้ำจืดที่สำคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง เนื่องจากมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านจังหวัด 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี รวมทั้งคลองชลประทานและห้วยหนองคลองบึงขนาดเล็กอีกจำนวนมาก นำไปสู่การเป็นแหล่งผลิตปลาช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของสิงห์บุรียังมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากงานประจำจังหวัด เช่น เทศกาลกินปลา

 

“การที่จังหวัดสิงห์บุรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ในด้านขององค์ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย สามารถเพิ่มโอกาสในการค้าขายและการให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ ตามเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ และจะส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าว

 

สำหรับกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) จะจัดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา มหาสารคาม ขอนแก่น เชียงราย เชียงใหม่ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสงขลา ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2566

 

โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดได้ที่ : www.transformmarket.com

 

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA : Transform Marketing

 

 

ขออาสา พัฒนาปทุมธานี พร้อมลุยแก้ปัญหาน้ำท่วม ถนนทุกสายต้องปลอดภัย มีไฟส่องสว่าง

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากบางกอก อารีน่า เขตหนองจอก กทม.นายเสวก ประเสริฐสุข ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต.1 ปทุมธานี หัวหน้าทีมพลังประชารัฐ พัฒนาปทุมธานี พร้อมด้วย

 

-นายนพดล ลัดดาแย้ม ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต.2

-ดร.ปรีชาชื่น ชนกพิบูล ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต.3 ปทุมธานี

-นายยุทธวัฒน์ หาญเกียรติกล้า ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต.4

-นายวิรัช พยุงวงษ์ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต.5

-ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต.6

-น.ส กฤษณา วงศ์คำ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต.7 ร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 400 คน และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 92 คน

 

และเปิดนโยบายพรรค นำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร.พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรค นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค นายสกลธี ภัททิยกุล และแกนนำภาค ร่วมงานพร้อมเพรียง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเริ่มกิจกรรม เจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลงทะเบียนและรับคู่มือชี้แจงขั้นตอนการเตรียมเอกสมัคร และข้อห้ามในการหาเสียง

 

ขณะที่บรรยากาศในงาน ได้เปิดวิดีทัศน์การลงพื้นที่ของ พล.อ.ประวิตร ในการปราศรัยช่วยว่าที่ผู้สมัครของพรรค ให้กองเชียร์ที่เดินทางมาจากทุกภาคและใน กทม.เต็มความจุอัฒจันทร์ รับชม ก่อนที่พิธีกรได้เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. เป็นรายภาค ให้เดินทักทายและถ่ายรูปกับกองเชียร์ ที่ถือป้ายไฟส่งเสียงต้อนรับว่าที่ผู้สมัครอย่างสนุกสนาน ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับนโยบายพรรค พปชร.จะมุ่งฟื้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาครบทุกมิติให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วย “นโยบาย 3 เร่งด่วน 8 เร่งรัด”

 

โดย 3 นโยบายเร่งด่วน ได้แก่

1. แก้หนี้ประชาชน ผู้ประกอบการให้เบ็ดเสร็จ เติมทุนด้วยวิธีใหม่ ควบคู่สร้างโอกาสใหม่ โดยทำทันที

 

2. ดูแลสวัสดิการ เสริมทักษะ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

3.การยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

 

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ดร.ปรีชาชื่นชนกวิบูล ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต.3 จังหวัดปทุมธานีที่มาร่วมงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 400 เขต พรรคพลังประชารัฐ โดยได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมเปิดตัวกับทีมงานว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐจังหวัดปทุมธานี ทั้ง 7 คน 7 เขต อย่างเป็นการ

 

นำโดยนายเสวก ประเสริฐสุข หัวหน้าทีม “พลังประชารัฐ พัฒนาปทุมธานี“ บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความคึกคักมีบรรดาผู้สมัครทั้ง 400 เขตพร้อมด้วยกองเชียร์มากันมากมาย เต็มพื้นที่ประมาณเกือบ 3,000 กว่าคนและ สุดท้ายนี้ขอฝากทีมงานพลังประชารัฐ ปทุมธานีทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเขต 1 ถึงเขต 7 เลือกพลังประชารัฐพัฒนปทุมธานี (ยกทีม)

 

ต่อไปนี้ปทุมธานีน้ำจะไม่ท่วมและอำเภอคลองหลวง เขตที่ผมอยู่ ถนนทุกสายต้องปลอดภัย มีไฟฟ้าส่องสว่างทุกพื้นที่ ฝากไว้ด้วยครับ ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 ปทุมธานี

 

บิ๊กป้อม เปิดขุนพล 400 เขต เผยนโยบายแก้ไขปัญหาปากท้อง ลั่น แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำได้ทันที

วันที่ 30 มีนาคม 2566  พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร.พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค อาทิ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค,นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค,นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค นายสกลธี ภัททิยกุล หัวหน้าทีมดูแลการเลือกตั้ง ส.ส.กทม.และแกนนำภาคร่วมงานพร้อมเพรียง และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ  จัดกิจกรรม “เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ทั่วประเทศ และว่าที่ผู้สมัครสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมเปิดนโยบายพรรคพลังประชารัฐ”  ร่วมกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 400 เขตทั่วประเทศ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่จะนำนโยบายของพรรคที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ผ่านกลไกนโยบายที่พรรคจะนำเสนอ ทั้งทางด้านสวัสดิการประชารัฐ สังคมประชารัฐ และเศรษฐกิจประชารัฐ ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน  มั่นใจได้ว่าทุกนโยบายพร้อมทำได้ทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาล  ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ได้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่ยั่งยืน

 

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวบนเวทีว่า สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านวันนี้ ผมรู้สึก อบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง การเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคพลังประชารัฐ พร้อมแล้วที่จะเข้ามารับใช้ประชาชน ผมอยากจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบว่าคนไทยทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นพี่น้องร่วมชาติ ที่ผ่านมา ประเทศของเราพัฒนาได้ยาก เพราะความขัดแย้ง และความแตกแยก ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจกัน ก้าวข้ามความขัดแย้ง ด้วยความรัก ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน

 

"ผมพร้อม ที่จะประสานประโยชน์ กับทุกฝ่ายพร้อมที่จะนำ ความรัก ความสามัคคีมาสู่ ประเทศชาติ ของเราคนไทย ต้องรักกันสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้กับ ประเทศชาติ และประชาชน เมื่อเราก้าวข้ามความขัดแย้งได้เราก็จะมีพลัง ที่จะก้าวข้ามความยากจนไปด้วยกัน"

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า พี่น้องครับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของท่านทั้งหลายที่จะให้พรรคใดมาบริหารประเทศ พรรคพลังประชารัฐได้นำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากมายดังที่ได้รับชมในวีดิทัศน์ไป เมื่อสักครู่นี้แล้ว ทีมเศรษฐกิจของเราคิดไว้มากมาย การเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเราได้คะแนนมาเป็นที่หนึ่งจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทันที ขับเคลื่อนนโยบายที่ทำไว้ ทั้งนโยบายบัตรประชารัฐ 700 บาท ต่อเดือน การลดราคาน้ำมัน ลดราคาแก๊สและลดค่าไฟฟ้า การดูแลคนไทยทุกช่วงวัย ทั้งเบี้ยประชาชน ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มารดาที่ตั้งท้องตั้งแต่เดือนที่ 5 จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจนถึงวันคลอดและดูแล ทารกหลังคลอด จนถึง 6 ขวบ นโยบายในเรื่องน้ำ มีเราต้องไม่มีแล้ง โดยจะพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทานแก้ปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรส่งเสริม ตนยืนยันว่ามีเราจะไม่มีแล้งอีกต่อไป ส่งเสริมสิทธิที่ดินทำกิน  มีเราต้องมีที่ดินทำกิน ถ้ามีที่ทำกินไม่มีจน จะก้าวข้ามความยากจนได้ เราจะแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างรายได้ยกระดับ การศึกษา เศรษฐกิจฐานรากภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมและนโยบายอื่น ๆ อีกมากมาย

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหายาเสพติด ทั้งการป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูอย่างจริงจังเราจะปราบปรามผู้มีอิทธิพล อาชญากรรมข้ามชาติการฉ้อโกงออนไลน์ แชร์ลูกโซ่ และหนี้นอกระบบ เราจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราคือครอบครัวเดียวกัน เราจะรักสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียว 

 

“ขอให้เชื่อมั่นผม เชื่อมั่นในพรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครฯ ทั้ง 400 เขต และส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ยืนอยู่ตรงนี้ ผมขอประกาศกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าพวกเราทำได้ และพร้อมแล้วที่จะรับใช้ประชาชน พี่น้องครับวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. นี้โปรดกาบัตรเลือกพลังประชารัฐ ทั้ง 2 ใบ เลือกทั้งคน เลือกทั้งพรรค เพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง และก้าวข้ามความยากจนไปด้วยกัน”พล.อ.ประวิตร กล่าว

 

นอกจากนี้ ภายในงานพรรคพลังประชารัฐ ได้นำเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับนโยบายที่จะมุ่งฟื้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาครบทุกมิติให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วย “นโยบาย 3 เร่งด่วน 8 เร่งรัด” โดย “3 นโยบายเร่งด่วน”ประกอบด้วย 1. แก้หนี้ประชาชน ผู้ประกอบการ ให้เบ็ดเสร็จ เติมทุนด้วยวิธีใหม่ ควบคู่สร้างโอกาสใหม่ โดยทำทันที  2. ดูแลสวัสดิการ เสริมทักษะ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย 

 

และ “8 นโยบายเร่งรัด” วางรากฐานเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1. ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 2. ยกเครื่องภาคอุตสาหกรรมเดิม สู่เศรษฐกิจใหม่ในอุตสาหกรรม S-curve เพื่อขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจ BCG  3. เร่งพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์  ทั้ง อีอีซี และขยายพื้นที่ยุทธศาสตร์ใหม่  4. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบทั้งถนน ราง น้ำ และอากาศ รวมถึงพัฒนาโครงเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การต่อยอดพร้อมเพย์ และเป๋าตังค์ ให้คนไทยเข้าสู่ Digital Economy อย่างแท้จริง 5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งระดับปวช. ปวส. ให้เรียนฟรีมีงานทำ พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมแหล่งงาน เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน ส่วนแรงงานเดิมจะส่งเสริมเข้าโปรแกรมเพิ่มทักษะให้สอดรับกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่  6. ปฎิรูประบบราชการ แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค เพื่อส่งเสริมให้เกิดเอสเอ็มอีที่มีความเข้มแข็ง 7. ปฏิรูประบบงบประมาณ กระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่งบประมาณสมดุลในระยะยาว เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้อย่างตรงจุด  และ 8. ต่อต้านคอร์รัปชั่นเต็มรูปแบบ สร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพิ่มโทษนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันเป็นสองเท่า รวมถึงมีเทคโนโลยีบล็อคเชนที่จะนำมาใช้ในโครงการประมูลภาครัฐขนาดใหญ่

 

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานได้มีประชาชนที่เดินทางมาจากทุกภาคและในกทม.เต็มความจุอัฒจันทร์ โดยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ต่างเดินทักทาย และถ่ายรูปกับประชาชนที่ถือป้ายไฟส่งเสียงต้อนรับว่าที่ผู้สมัครอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีศิลปินดารา กลุ่มนางงาม,นายแบบ,อินฟลูเอนเซอร์จากหลากหลายอาชีพ ,LGBTQ,กลุ่มนักแข่งเกมส์ อีสปอร์ต มาร่วมรับฟังนโยบายของพรรค พปชร.ด้วย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์

วันที่ 29 มี.ค.2566 - นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

 

เพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ว่า พรรคมีมติส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 50 เขต โดยพรรคจะกำชับผู้สมัคร ส.ส.เรื่องการลงพื้นที่ ให้ระมัดระวังเรื่องคำพูด และการกระทำไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง และหากมีอะไรสงสัยให้สอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยในวันที่ 31 มี.ค. จะมีการปฐมนิเทศผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคทั้งหมด

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีข้อกังวลเกี่ยวกับการแบ่งเขตใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่พรรคมี ส.ส.เก่า อย่าง จ.สุพรรณบุรี นครปฐม ที่มีเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้น นายวราวุธ กล่าวว่า ไม่กังวล สมัยรัฐธรรมนูญปี 40 เราเคยใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตรสองใบมาแล้ว และจำนวนเขตเลือกตั้งคล้ายกับครั้งนี้ และผู้สมัคร ส.ส.ทั้งสองจังหวัดคุ้นเคยกับพื้นที่ดี

 

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีหลายพรรคจ้องที่จะมาแย่งที่นั่ง ส.ส.ใน จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ทุกพรรคหมายมั่นปั้นมือเช่นกัน แต่เราหมายมั่นใหญ่กว่า ใครอยากจะมาก็เชิญ ถ้าท่านอยากจะเอาสรรพกำลังมาเปลืองที่สุพรรณบุรีก็ไม่ว่า

 

เมื่อถามถึงหลักในการจัดทำรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อครั้งนี้อย่างไร นายวราวุธ กล่าวว่า สำหรับการจัดลำดับ เราดูทั้งในเชิงพื้นที่ ศักยภาพการทำงานให้กับพรรค สัดส่วนของสุภาพสตรีและบุรุษ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ จะเห็นว่าใน 10 อันดับแรก มีสุภาพสตรีถึง 40% สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ถามว่า มองอย่างไรกับที่บางพรรคแคนดิเดตนายกฯ ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. นายวราวุธ กล่าวว่า เป็นสิทธิของแต่ละพรรคที่จะพิจารณา แต่ละพรรคจะมีแนวคิดต่างกัน เป็นความสมัครใจ ไม่มีกฎหมายบังคับเอาไว้ แต่ในส่วนของ ชทพ.แคนดิเดตนายกฯและผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 คือ คนๆ เดียวกัน

 

เมื่อถามว่า จะแก้รัฐธรรมนูญให้ผู้ที่จะมาเป็นนายกฯ จะต้องมาจากการเลือกตั้งเพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวคงไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง หรือใครคนใดคนหนึ่ง แต่คงเป็นเสียงสะท้อนที่จะผ่านจากประชาชนมายังกลไกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)

 

ซึ่งเป็นรูปแบบที่พรรคต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เหมือนที่เคยดำเนินการมาแล้ว

 

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 ลพบุรี พรรคเสรีรวมไทย ออกติดตั้งป้ายแนะนำตัว ขอคะแนนเสียง

วันที่ 28 มี.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยิ่งวันใกล้รับสมัครรับการเลือกตั้งเข้ามาทุกที ว่าที่ผู้สมัคร พรรคเสรีรวมไทย จังหวัดลพบุรี เขต 4 อย่าง พันโท ณัฐธพงษ์ บัวบาล นายทหารนอกราชการ ( ข้าราชการบำนาญ )

 

ด้วยใจรักการเมืองโดยเฉพาะ รักพรรคการเมืองอย่าง พรรคเสรีรวมไทย ไม่รองบประมาณจากพรรค ชวนเพื่อนคู่ใจออกติดตั้งป้ายพรรค และติดป้ายแนะนำตัวของตัว ในเขต 4 แบบไม่มีกองเชียร์แต่อย่างใด ไปกับเพื่อนคู่ใจ หนึ่งคน และลูกน้องติดป้ายอีก 1 คน ช่วยกัน ติดป้ายหาแนะนำตัว

 

โดย พันโท ณัฐธพงษ์ กล่าวว่า ใกล้วันรับสมัครรับการเลือกตั้งแล้วเลยชวนเพื่อน และลูกน้องอีก 1 คน มาช่วยกันติดตั้งป้ายแนะนำตัวเอง และแนะนำพรรค เพราะรู้ว่าพรรคเราไม่ค่อยมีเงิน ดังนั้นจึงต้องออกแรงเอง ไม่อย่างนั้นสู้พรรคอื่นไม่ได้แน่นอน เพราะพรรคแต่ละพรรคในเขตนี้มีแต่พรรคที่มีตังค์ทั้งนั้นเลย

นายชัยวุฒิกล่าว

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ลานตลาดนัดวันอาทิตย์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้กล่าวปราศรัยบนเวทีของพรรค พปชร.ว่า บางคน บางพรรคยังพูดถึงโครงการเก่าในอดีต

 

โดยไม่ดูบริบทการเมือง เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว ผมลงพื้นที่สงสารพี่น้องประชาชน บางพรรคยังพูดถึงกองทุนหมู่บ้านนโยบายเมื่อ 20 ปีที่แล้วซึ่งที่ตนเองได้ลงพื้นที่นั้น ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันมากจากกองทุนหมู่บ้าน พรรค พปชร.จะยกเลิกกองทุนหมู่บ้าน ประชาชนจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้

 

นายชัยวุฒิกล่าวต่อว่า เพราะเป็นกองทุนที่สร้างหนี้ให้กับประชาชน จะได้ไม่ต้องสร้างหนี้ให้กับประชาชน เราต้องมองอนาคต ต้องมองนโยบายของพรรคการเมืองที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ พร้อมมองว่ามีบางพรรคการเมืองได้คิดนโยบายที่ไกลเกินไป การเลือกตั้งนั้นให้มาเปลี่ยนรัฐบาล แต่อยากเปลี่ยนประเทศไทย คุณทำได้ไหม

 

“ถ้าคนเราเห็นว่าโลกที่เราอยู่มันไม่ดีและมีปัญหาแล้วอยากเปลี่ยนโลกนั้น มีแต่คนบ้าเท่านั้นเพราะโลกเปลี่ยนไม่ได้ แต่ทำให้โลกนี้ดีได้ โดยการตั้งใจทำความดี ทุกอย่างจะดีขึ้นเอง แต่บางพรรคคิดไกลกว่านั้น ไกลแบบที่รู้ว่าคิดอะไร ไม่อยากเปลี่ยนรัฐบาล อยากเปลี่ยนอะไรวะ แล้วเรายอมให้มันเปลี่ยนไหม เขาปลุกระดม ให้ข้อมูลผิดๆ ทำให้คนแตกแยก ทะเลาะกัน ซึ่งนี่คือนโยบายสำคัญของพรรคพลังประชารัฐที่จะมาก้าวข้ามความขัดแย้ง” นายชัยวุฒิกล่าว

 

นายชัยวุฒิกล่าวด้วยว่า วันนี้ติดตามจากสื่อเห็นว่าโพลต่างๆ ไม่มีชื่อของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่รู้ว่าลืมใส่ หรือลุงป้อมไม่ได้จ่ายเงิน การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของพวกเรา

 

เพราะเรามีนโยบาย มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน และเขาก็จะผลักดันให้ พล.อ.ประวิตร เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อนำนโยบายต่างๆ มาทำประโยชน์ให้กับประชาชน ไม่มีการสืบทอดอำนาจ ไม่มีการเอาเปรียบใคร ทุกอย่างเป็นไปตามประชาธิปไตย

 

มีมติเลือกให้ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1

เวลา 09.50 น. วันที่ 27 มี.ค.66 บรรยากาศการเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี หลังจากที่ หลังจากที่ กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรออกมาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566

 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง ส่งผลให้แต่ละพรรคการเมือง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองกันมากขึ้นตามลำดับ

 

พรรคภูมิใจไทย เช้าวันนี้ได้มีการจัดการจัดประชุมสมาชิกพรรค เพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนธาษฎรจังหวัดอุทัยธานี หรือ ไพรมารีโหวต (primary vote) เพื่อลงมติเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง ขึ้นที่บ้านดอนหมื่นแสน เลขที่ 32 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่มีว่าที่ผู้สมัคร คือ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และ เขตเลือกตั้ง ที่ 2 คือ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ซึ่งบรรยากาศ เช้าวันนี้มีสมาชิกเดินทางมาเข้าร่วมประชุมกันอย่างคึกคัก

 

โดย นายยิ่งยศ สมประสงค์ ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย เขตที่ 1 ประจำจังหวัดอุทัยธานี และเป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกพรรคทำการโหวดคัดเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่ทาง กกต.ได้กำหนดให้มีการจัดทำขั้นตอนดังกล่าว

 

ซึ่งพรรคภูมิใจไทย นั้นมีสมาชิกทั้ง 2 เลือกตั้ง รวมแล้วประมาณ 1,000 กว่าคน โดยวันนี้ได้มีการเชิญตัวแทนสมาชิกพรรคทั้ง 2 เขต เข้ามาทำการไพรมารีโหวต ที่ประมาณ 147 คน นายยิ่งยศ ฯ กล่าว

 

ทั้งนี้ ผลการประชุมสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนธาษฎร จังหวัดอุทัยธานี หรือ ไพรมารีโหวต (primary vote) เพื่อลงมติเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 2 เขตเลือกตั้งในครั้งนี้ สมาชิก ฯ มีมติเลือกให้ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 และให้ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2

 

นายณัฐวุฒิได้แปลงเนื้อเพลงลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติ เพื่อฝากให้ 'ลุงตู่'

วันที่ 26 มี.ค.2566 - ที่สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม พรรคเพื่อไทย (พท.) จัดปราศรัยใหญ่ นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรค พท. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.นครปฐมทั้ง 6 เขต ทั้งนี้ มีประชาชนมารอรับฟังคำปราศรัยเต็มพื้นที่

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเวทีปราศรัยครั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน ที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัว ไม่ได้เดินทางมาร่วมด้วย โดย นพ.ชลน่าน ปราศรัยว่า หากพี่น้องชาวนครปฐมจับมือกับพรรค พท. เรามาคิดใหญ่ร่วมกัน คิดใหญ่เรื่องแรกเหตุแห่งทุกข์คือ 3 ป.เข้ามายึดอำนาจ และสืบทอดอำนาจเป็นรัฐบาลมาอีก 4 ปี รวมแล้ว 9 ปี ตนจึงอยากเชิญชวนประชาชนร่วมกันกำจัดเหตุแห่งทุกข์

 

โดยใช้โอกาสนี้เข้าคูหากาเอาเหตุแห่งทุกข์ เอาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกไป หากเราไม่เอาเหตุแห่งทุกข์ออกไป ความทุกข์เราไม่เหือดหาย การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการตัดสินชะตาอนาคตของประชาชนและประเทศ โดยเฉพาะชาวนครปฐม

 

นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ปราศรัยว่า ความเป็นจริง พรรค พท.เราต้องได้เป็นรัฐบาล เพราะเราได้ที่ 1 เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเขาเอาที่ 1 เป็นแต่นายกรัฐมนตรีเขาเอาที่ 2 เป็น ไม่มีทางเลือกอื่นต้องสามัคคีกันเลือก พท. เราต้องแลนด์สไลด์และในอดีตที่ผ่านมาเราทำมาแล้ว วันนี้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เลือกลูกสาวมาทำหน้าที่แทน คนนครปฐมเลือกหรือไม่ นครปฐม 6 ที่นั่งไม่ต้องเกรงใจบ้านใหญ่ ไม่ต้องมีนักเลง ระบบประชาธิปไตยเสมอภาคกัน มีสิทธิ์ลงคะแนนได้ 1 คะแนน ขอบคุณนายทักษิณที่ให้แก้วตาดวงใจมา นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่ 2 ชื่อแพทองธาร ถาเลือกเรา 2 ที่นั่งให้บ้านใหญ่ 4 ที่นั่ง เราเจ๊งเลย แต่ถ้าให้เรา 6 ที่นั่งบ้านใหญ่ศูนย์เลย

 

ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ปราศรัยว่า พรรค พท.รู้สึกอบอุ่นมากที่พี่น้องมากันเต็มที่ขนาดนี้ แม้แดดร้อนแต่พี่น้องก็ยังมา แล้วแบบนี้คนท้อง 8 เดือนจะไม่มาได้อย่างไร วันเลือกตั้ง 14 พ.ค.ใกล้เข้ามาแล้ว ย้ำว่า หากพรรค พท.ได้เป็นรัฐบาลจะพักหนี้เกษตรกร 3 ปี ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการเกษตร เมื่อได้ผลผลิตมากขึ้น พรรค พท.จะทำให้ผลผลิตของพี่น้องเกษตรไปทั่วโลก เราไม่สามารถแบ่งใจให้พรรคอื่นได้ เรามีแค่ประชาชนสนับสนุนเท่านั้น เราไม่มีอะไรอย่างอื่นเลย วันนี้มาขอให้พี่น้องช่วยหันเลือก พท.ให้แลนด์สไลด์ทั้งนครปฐมได้หรือไม่ หากเราได้เบอร์เมื่อไหร่เราจะกลับมาบอกอีกครั้งและขอให้เลือกพรรค พท.ให้แลนด์สไลด์ทั้งนครปฐม

 

ด้าน นายณัฐวุฒิ ปราศรัยว่า แต่ก่อนบนอะไรจะบนด้วยหัวหมู แต่ตอนนี้เหลือแค่แคปหมู ในยุคพล.อ.ประยุทธ์ เจ้าที่ยังกินไม่อิ่ม การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องทำให้นครปฐมเป็นจังหวัดที่เลอฆ่าพล.อ.ประยุทธ์ให้ได้ ไม่ใช่ฆ่าด้วยอะไร แต่ต้องฆ่าด้วยการออกจากบ้านไปกา พท.ทั้ง 2 ใบ โพลทุกสำนักขานรับน.ส.แพทองธาร สะท้อนว่าเขาต้องการมองเห็นอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่หันไปก็เห็นแต่ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งมองไม่เห็นอนาคตเลย เห็นแต่อดีตที่เจ็บปวด แก้รัฐธรรมนูญมาให้ตัวเองอยู่ต่อ 8 ปี แล้วยังจะอยู่ต่ออีก พี่น้องจะไปกับเขาหรือไม่

 

ทั้งนี้ เลือกพรรคไหนก็ได้พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ถ้าเลือก พท.ให้แลนด์สไลด์ไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่ หากประชาชนเลือก พท.เกินครึ่งเราจะทำทุกนโยบายให้เป็นจริง อย่าไปเชื่อข่าวลือที่บอกว่าเราจะเอา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มาเป็นนายกรัฐมนตรี วันที่ 5 เม.ย.นี้ นพ.ชลน่านจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) เพื่อเตรียมประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคอื่นประกาศชื่อคนเดียว เมื่อวานนี้ (25 มี.ค.) พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ประกาศ 2 คน ที่เราต้องประกาศ 3 คน ก็เพราะเราจะชนะและเผื่อมีอุบัติเหตุอะไรที่ทำให้โดนสอยไปในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้ง

 

แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ตนเชื่อว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับของประชาชน ฉะนั้น ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาด เลือก พท.ทั้ง 6 เขตให้แลนด์สไลด์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ปราศรัยนายณัฐวุฒิได้ร้องเพลงลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติ

 

ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะให้กับประชาชนที่มาฟังปราศรัยอยู่ โดยประชาชนได้ช่วยปรบมือเป็นจังหวะให้

 

ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิได้แปลงเนื้อเพลงลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติ เพื่อฝากให้ พล.อ.ประยุทธ์ ว่า “ก็ลุงตู่ ลุงตู่อยู่ไหน อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล อยู่ในวงจรอุบาทว์ เลือกลุงตู่ เลือกลุงตู่ไม่เชื่อลองดูจะฉิบหายกันทั้งชาติ”

 

“ซ้อเจน” ศรีสมร มั่นใจ นำทัพ พปชร.

“ซ้อเจน” มั่นใจ พปชร. ปักธง ส.ส.กาญจน์ อย่างน้อย 3 เขต พร้อมส่งกำลังใจถึง อ.แหม่ม หลังถอนตัวจากการสมัครบัญชีรายชื่อ ตามรายงานว่าจะอยู่ในลำดับ 20

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้ง ส.ส.ของจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวน 816,803 คน เฉลี่ยราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน จำนวน 163,360 คน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มี 13 อำเภอ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้ 5 คน

 

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองกาญจนบุรี (ยกเว้นตำบลบ้านเก่า) อำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลหนองกุ่ม)

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย)

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน (ยกเว้น ตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย)

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) อำเภอหนองปรือ

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี (เฉพาะตำบลบ้านเก่า)

 

มองจากเขตเลือกตั้ง พบว่า เขตเลือกตั้งที่ 5 เป็นเขตเลือกตั้งที่มีอุปสรรคต่อการเดินสายหาเสียงของว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แต่ละพรรคเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สำคัญลักษณะภูมิประเทศเต็มไปด้วยผืนป่า แม่น้ำ และภูเขา การเดินทางส่วนใหญ่ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น

 

จากกรณีดังกล่าวล่าสุด วันนี้ (26 มี.ค.) นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือซ้อเจน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า กกต.ได้ประกาศออกมาแล้วว่าให้วันที่ 3-7 เม.ย. 66 เป็นวันรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส่วนวันที่ 4-6 และวันที่ 7 เม.ย.เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

 

ขณะนี้อุณหภูมิทางด้านการเมืองเริ่มร้อนแรงเท่า ๆ กับสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่สูงถึง 40 องศาฯ สำหรับผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขตของพรรคพลังประชารัฐ ได้ทำงาน และลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อนำเสนอให้ประชาชนทั้ง 5 เขตเข้าถึงนโยบายของพรรคและผู้สมัครทุกวัน เพราะผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนใหม่ทั้งหมด 5 เขต ถึงแม้จะเป็นผู้สมัครคนใหม่ แต่ถือว่าที่ผ่านมาทุกคนได้สร้างผลงานเอาไว้ในพื้นที่มากมาย และนับว่าผู้สมัครแต่ละเขตอยู่ในระดับเกรด A ที่ประชาชนในพื้นที่ต่างทราบกันดี

 

การแบ่งเขตเลือกตั้งปี 2566 นั้นแตกต่างจากปี 2562 เป็นอย่างมาก เนื่องจาก กกต.ได้เปลี่ยนรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด ทำให้การหาเสียงบางเขตมีพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 5 ถือว่ามีพื้นที่เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอยู่ 13 อำเภอ

 

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงวันนี้ส่วนตัวในฐานะผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ได้ประเมินความนิยมของประชาชนในแต่ละเขตแล้วพบว่ากระแสของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค และเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้ง ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีความมั่นใจว่าพรรคพลังประชารัฐจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเข้าไปเป็นตัวแทนในสภาอย่างน้อย 3 เขต หรืออาจจะมากกว่านั้น

 

ส่วนตัวของเจน ในฐานะผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ขณะยังไม่ทราบว่าจะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ แต่มาทราบจากการรายงานของสื่อมวลชนว่า พรรคพลังประชารัฐจัดให้อยู่ในลำดับที่ 15 แต่ตัวของเจนยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจริง ๆ แล้วอยู่ลำดับที่เท่าไหร่กันแน่ เนื่องจากยังไม่เห็นรายชื่อที่ทางพรรคส่งมา

 

เพราะตามหลักการ การทำไพรมารี่โหวต พรรคจะจัดทำรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ จำนวน 100 คน ส่งมาให้ตัวแทนของพรรคประจำจังหวัดเพื่อเรียกประชุมสมาชิกพรรคให้เห็นชอบตามรายชื่อที่พรรคส่งมา แต่ถ้าสมาชิกพรรคไม่เห็นชอบพรรคต้องจัดทำรายชื่อส่งมาให้ตัวแทนประจำจังหวัดเรียกประชุมให้สมาชิกเห็นชอบใหม่ หรือถ้าสมาชิกเห็นชอบทั้ง 77 จังหวัด แล้วจึงประชุมเพื่อเรียงลำดับยื่นสมัครกับ กกต.ภายในกำหนดในวันที่ 4-7 เมษายน ดังนั้น เลยไม่ทราบว่าขั้นตอนของพรรคทำอย่างไรถึงมีการเรียงลำดับมาเรียบร้อยให้สมาชิกเห็นชอบจึงมีข่าวออกมาแบบนี้

 

ในความเห็นส่วนตัวพรรคควรคำนึงถึงสัดส่วนชายหญิงเพื่อมาทำงานให้พรรคตามความเหมาะสม จึงไม่แปลกใจที่มีสื่อหลายสำนักรายงานข่าวว่า ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หรืออาจารย์แหม่ม ถอนตัวจากการสมัครบัญชีรายชื่อในครั้งนี้ ตามรายงานว่าจะอยู่ในลำดับ 20 ส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบ แต่ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์แหม่ม ต่อไป” นางศรีสมร กล่าว

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับว่าที่ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐทั้ง 5 เขต ประกอบด้วย

เขต 1 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

เขต 2 นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ หรือ ส.จ.ชูเกียรติ

เขต 3 พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์ อดีต ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

เขต 4 นางลำยอง ยิ้มใหญ่หลวง อดีต ส.อบจ.กาญจนบุรี 6 สมัย

เขต 5 นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิหลายสมัย

 

ล่าสุด พรรคพลังประชารัฐจะประชุมทำไพรมารีโหวต ทั้งผู้สมัครระบบเขต และผู้สมัครระบบปาร์ตี้ลิสต์ในวันนี้ (26 มี.ค.) และจะได้ทราบว่า นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือซ้อเจน จะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่

บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ลุงป้อม เดินหน้าเชื่อมโยงเครือข่าย ฐานข้อมูลสวัสดิการรัฐ

เมื่อ 24 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ด้านสวัสดิการของรัฐ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

ที่ประชุมได้รับทราบ การดำเนินการออกแบบ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ และการดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ผ่านหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลบุคคลด้านอื่น ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการจัดทำ API เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลสวัสดิการที่ได้มีการเชื่อมโยง และรวบรวมข้อมูลแล้ว สามารถค้นหาด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และจัดทำ Dashboard เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงความซ้ำซ้อนของสวัสดิการ และได้ทำการเชื่อมโยงฯ แล้วจำนวน 13 สวัสดิการ มีประชากรได้รับสิทธิ ถึง 19,348,391 ราย (27,923,508 สิทธิ) อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กองทุนคุ้มครองเด็ก เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบการดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐในระยะต่อไป จำนวน 22 สวัสดิการ (เดิม 13 สวัสดิการ) และเห็นชอบการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ โดยมีหน่วยงานหลักที่สำคัญ ได้แก่ ก. ดีอีเอส , สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ก. ดีอีเอส, กค., มท.และ พม.ให้เร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ เพื่อให้ฐานข้อมูลสวัสดิการของรัฐ เป็นระบบเดียวกัน ครอบคลุมประชากรที่จะได้รับการช่วยเหลือทุกกลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการ การให้บริการประชาชนได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค

นายธนาธร กล่าว

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 23 มี.ค. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกล ร่วมหาเสียงกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ พรรคก้าวไกล ตลอดทั้งวันโดยในช่วงหนึ่งของการปราศรัย นายธนาธร กล่าวว่า วันนี้ตนเดินตลาดมาทั้งวัน

 

ก่อนหน้านี้ก็ได้เดินตลาดมาในทุกภาค พ่อค้าแม่ขายและประชาชนทุกที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไปต่อไม่ไหวแล้ว นี่คือผลพวงจากวิกฤติโควิดที่ไม่ได้เป็นความผิดของประชาชนเลย และนี่ยิ่งเป็นเหตุผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างรัฐสวัสดิการขึ้นมา เพราะหากประชาชนอยู่ในสภาพอ่อนล้าเช่นนี้ ประเทศชาติจะเข้มแข็งได้อย่างไร

 

"ประเทศไทยไม่สามารถสร้างอนาคตจากการแจกเงินอย่างเดียว แต่ต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่มาสร้างงานให้ประชาชน รองรับคนจบการศึกษาใหม่ปีละ 7-8 แสนตำแหน่ง ทุกวันนี้อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทั้งยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนแต่ไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมของคนไทย และไม่สามารถพาประเทศไปไกลกว่านี้แล้ว ประเทศไทยสามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมา มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองได้มากมายจากปัญหาที่ดำรงอยู่ เช่น รถเมล์ไฟฟ้า

 

เพื่อแก้ทั้งปัญหามลพิษ การจราจร และการเข้าไม่ถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนไทย ไปได้พร้อมๆ กัน เป็นต้น"

 

นายธนาธร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้อยู่ จะสร้างสังคมและประเทศไทยที่มีอนาคต จะต้องมีการปฏิรูปในเรื่องยากๆ ในเรื่องที่จะต้องเจอตอ เช่น การปฏิรูปกองทัพ การต่อสู้กับทุนผูกขาด ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่ และวันนี้พรรคที่ตนเห็นว่ามีเจตจำนงปฏิรูปในเรื่องยากๆ กล้าชนปัญหาที่ต้นตอแบบนี้ ก็มีอยู่เพียงพรรคเดียวเท่านั้นคือพรรคก้าวไกล

 

"หลายคนบอกว่าพรรคอนาคตใหม่มาจนเป็นพรรคก้าวไกลในวันนี้เป็นพรรคที่สุดโต่ง แต่ความจริงแล้วทุกข้อเสนอของพรรคก้าวไกลคือข้อเสนอขั้นต่ำของทุกประเทศที่เจริญแล้วบนโลก คำถามคือสรุปแล้วพรรคก้าวไกลสุดโต่งหรือประเทศของเราล้าหลังเกินไปกันแน่ และการที่คนจำนวนหนึ่งไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะระบบแบบนี้กำลังเอื้อประโยชน์ให้คุณอยู่ใช่หรือไม่ ไม่ต้องไปมองที่ไหนไกล สมุทรปราการเป็นเมืองใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย แต่คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นบ้างหรือไม่ภายใต้ระบบที่เป็นมา น้ำในคลอง ขยะหน้าบ้าน ฟุตบาทริมทาง ถนนหนทาง ดีขึ้นบ้างหรือไม่ จากการเมืองแบบเดิม"

 

นายธนาธร กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความสำคัญมาก หนึ่งเสียงของทุกคนกำหนดอนาคตของประเทศไทยได้ ขออย่าชินชากับการเมืองแบบเดิมๆ ที่ไล่เก็บบัตรประชาชนก่อนวันเลือกตั้ง ความยากจน ความไม่ยุติธรรม การเอารัดเอาเปรียบ จนยอมรับและรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ทั้งที่ความจริงแล้วอำนาจอยู่ในมือของทุกคน ที่จะทำให้ชีวิตของเราดีกว่านี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องยอมจำนน

 

“ภารกิจของคนรุ่นเรา คือการส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้คนรุ่นต่อไปลำบากน้อยกว่าเรา อำนาจคือบัตรเลือกตั้งของทุกคน พรรคก้าวไกลเพียงลำพังไม่พอจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องอาศัยแรงจากทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง อย่าให้ความอยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งจนชาชิน เพราะเราสร้างสังคมและประเทศที่ดีกว่านี้ให้ลูกหลานของเราได้” นายธนาธร กล่าว

 

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ว่า

จากกรณีการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคการเมือง ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองอยู่นั้น นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ว่า

 

ผมก็เรียนว่าการจัดปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคการเมืองโดยหลักการก็จะเรียงตามลําดับ ผู้บริหาร คณะทํางาน ซึ่งโดยลําดับหนึ่งก็ต้องเป็นหัวหน้าพรรค แล้วก็รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค รองหัวหน้า เรียงลงไปซึ่งปกติของพรรคการเมือง พรรคพลังประชารัฐก็จัดตามนี้ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นตามบุคลากรหรือคนที่มีบทบาทมาช่วยงานในพรรคพลังประชารัฐเป็นเรื่องปกติ เพื่อมาช่วยกันขับเคลื่อนงานสภาและงานการเมืองในอนาคตหลังการเลือกตั้ง

 

ความรู้สึกความอบอุ่นของพลเอกประวิตรกับลูกๆที่ถ่ายรูป อย่างพรรคพลังประชารัฐ ก็เป็นพรรคที่ก่อตั้งมาหลายปีแล้วก็สามารถร่วมแรงร่วมใจกันทํางานมาครบสี่ปี เราอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้าง มีคนเข้าบ้างคนออกบ้าง แต่ว่าทุกคนก็ยัง รักและเคารพท่านพลเอกประวิตร หัวหน้าพรรค ก็คิดว่าถ้าเป็นพ่อแล้วกัน เราก็เป็นลูก ที่เป็นพี่น้องกันก็ช่วยกันทํางานให้พรรค ในวันนี้ก็อยู่มาได้สี่ปีแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีพลเอกประวิตร รัฐบาลคงอยู่ไม่ได้ครบสี่ปี ก้าวข้ามความขัดแย้งกันได้จนสามารถบ้านเมืองสงบสุข พัฒนาประเทศไทย เพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งเราก็จะช่วยกันทํางานต่อไปได้

 

ลุงป้อมเปิดบ้านทุกวันแล้วก็มีคนมาทานข้าวด้วย จริงๆก็มีหลายพรรคทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่ พรรคกลางมาหมดเพียงแต่ว่าบางทีก็ภาพไม่ได้ออกไป แต่ว่าอย่างพรรคภูมิใจไทยเขาก็เป็นพรรคขนาดใหญ่มาทานข้าว คนอาจจะให้ความสนใจ มีมาทุกพรรคทุกกลุ่มไม่ได้เรื่องผิดปกติ ผมว่าผมไม่อยากพูด ก็มาคุยกันเรื่อยๆเกือบทุกพรรค ยกเว้นพรรคฝ่ายค้าน การวางตัวผู้สมัครมีข้อมูลครบหมดแล้ว

 

โดยจะประชุมกรรมการบริหารพรรคภายในก่อนสิ้นเดือนนี้ มีเป้าหมายวางครบทุกเขต ส่วนผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจะทำให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 3 เม.ย.2566 ซึ่งจะทำให้ครบถ้วนตามกฎหมายแน่นอน นายชัยวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย

 

‘‘พนันออนไลน์กับระบบคอร์รัปชั่น’’

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ชมรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กําหนด จัดโครงการเสวนาในหัวข้อ ‘‘พนันออนไลน์กับระบบคอร์รัปชั่น’’ ขึ้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 11 - 0903 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบมุมมองของเยาวชนต่อเรื่องพนันออนไลน์กับระบบคอร์รัปชั่น ตระหนักรู้ถึงผลของภัยของการพนันออนไลน์และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในเรื่องพนันออนไลน์กับการคอร์รัปชั่น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทิศทางการพัฒนาประเทศร่วมกันต่อไป
 
โดยมีตัวแทนวิทยากร2ท่านเข้าร่วมเสวนาได้แก่ นายณัฐวีร์ พุ่มระชัฎร์ อดีตประธานชมรมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และนายภูริทัต สายแสน ผู้แทนในโครงการ Digital Youth Network Thailand ผู้นําเยาวชนอาสาดิจิทลั ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์กับการคอร์รัปชั่น ซึ่งได้เสนอความความเห็นภายในงานว่า
 
โดยภายในการเสวนานั้นได้มีข้อมูลที่น่าสนใจได้แก่ เหตุผลที่การพนันถึงเป็นที่น่าสนใจ เพราะ การพนันนั้น ไม่ได้จํากัดเพศ วรรณะ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะกลุ่ม เยาวชนและการพนันออนไลน์ก็มีสิ่งที่น่าดึงดูดใจให้บุคคลต่าง ๆ เข้าไปทําการเล่นพนันออนไลน์มากขึ้น
 
โดยกลุ่มเยาวชนที่อายุน้อยที่สุด คือ อายุ 7 ปี หรือ ป.1 ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประชาชนสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้มากขึ้น
 
เนื่องจากเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ทุกคนสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยน IP ทําให้การพนันออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่ก็ทําให้ควบคุมยากบรรทัดฐานทางสังคมทําให้เกิดการขัดแย้งในเรื่องของศีลธรรม เกิดการขัดแย้งระหว่างสองความคิดระหว่าง แนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่
 
“เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่” การพนันออนไลน์ก็คือการพนันเหมือนกัน สามารถทําให้ “คนเป็นเศรษฐีชั่วคราวแต่เป็นยาจกไปชั่วชีวิต”
 
ส่วนสถานการณ์การพนันออนไลน์นั้น พบว่าใน 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2564–2565) พบว่าการพนันออนไลน์มีการเติบโตขึ้นมากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทําให้คนในสังคมเกิดความอัดอั้นทางอารมณ์ ประกอบกับการพนันออนไลน์เกิดขึ้นมาก ทําให้การพนันออนไลน์มีการเติบโตขึ้นมาก
 
แม้กระทั่งในต่างจังหวัดก็เริ่มพบเด็กและเยาวชนเล่นการพนันเป็นปกติอีกทั้งบุคคลที่เล่นพนันออนไลน์ ก็ไม่มีความผิดตามกฎหมาย พนัน แต่มีความผิดตาม พ.ร.บ. คอม พ.ศ. 2560 และเมื่อสํารวจเว็บไซต์การพนันออนไลน์ก็พบโดยเว็บไซต์การพนัน ออนไลน์ถึง 214 เว็บไซต์ และทําให้เกิดการฟอกเงิน นําเงินที่ผิดกฎหมายมาเล่นการพนัน ที่มาจากการชิงปล้น หลอกลวง ชิงทรัพย์ผู้อื่นทําให้ครอบครัวเกิดการแตกแยก
 
ส่วนการผลักดันการพนันออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นต้องผลักดันโดยอํานาจทางการเมืองเราจึงไม่เห็นในประเทศไทย และในบางครั้ง รัฐก็ควบคุมไม่ได้ ในประเทศไทยเองก็มิใช่ว่าจะไม่ควบคุม รัฐบาลรู้ เข้าถึงจริง แต่ขาดความรู้ใน การจัดการอีกทั้งกฎหมายมีความล้าสมัยและมีช่องว่างทําให้เกิดความสับสนว่าหน่วยงานไหนมีอํานาจจัดการทําให้การ เอาผิด การปราบปรามทําได้ยาก ส่วนในมิตินโยบายสาธารณะ ก็เกิดคําถามที่ว่า ไม่ทราบว่ารัฐทราบหรือไม่ทราบเรื่องการ พนันออนไลน์ จนมีบุคคลมาเปิดโปงจึงทราบว่ามีการพนันออนไลน์
 
ภายในงานมีข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมเสวนา คือ
 
1. หากเปิดการพนันให้มีการเสรี เราต้องคุ้มมครอง ป้องกัน สิทธิเด็ก รัฐต้องเข้มขวด ออกกฎหมาย และต้องมีการบังคับใช้จริง
 
2. นายกรัฐมนตรี ต้องหาข้อมูล ต้นแบบจากประเทศที่ทําได้อยู่แล้ว และนํามาปรับใช้ในไทย ซึ่งสามารถทําให้เป็น softpower ได้ด้วยอีกทั้งหากมีการสร้างคาสิโนก็จะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้กระจายรายได้ให้กับพื้นที่ที่คาสิโนตั้งอยู่ได้แต่ก็ต้องคํานึงในเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสม
 
ทั้งนี้ภายในงานนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ฝากประเด็นในวงเสวนาครั้งนี้ในรูปแบบวิดีโออีกด้วยโดยกล่าวว่า “ขอบคุณผู้จัดงานในครั้งนี้ที่ได้เชิญให้ตนเองมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อนี้ ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก ดีใจที่เยาวชนให้ความสนใจในเรื่องปัญหาสังคมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของระบบการเมืองไทยด้วย
 
เพราะกฎหมายห้ามทางการพนันออนไลน์แต่บริบทของสังคมไทยเปลี่ยนไปแล้ว ปัจจุบันมีเว็บการพนันเข้ามามากแพร่หลายมากจนเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของสังคมไทยไปแล้ว ซึ่งเราควรจะคุยกันว่ามีการปรับปรุงกฎหมายอย่างไร เปลี่ยนส่วยเป็นภาษี เพราะทุกวันนี้พอมันผิดกฎหมายก็จะมีการจ่ายส่วย เกิดธุรกิจใต้ดิน เกิดผลประโยชน์ที่ไม่ถูกกฎหมาย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไขกฎหมายให้ทันสังคมไทย อยากให้ทุกคนส่งเสียงให้นักการเมืองและพรรคการเมืองนำสิ่งนี้ไปแก้ไขต่อไป”
 
 

พรรคภูมิใจไทย มี “นโยบายพลังงานสะอาด ลดรายจ่ายประชาชน ฟรี !

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย กล่าวในเวทีเสวนาออนไลน์ : ล้านหลังคา ล้านโซล่าเซลล์ จัดโดย สภาองค์กรของผู้บริโภค โดยนำเสนอว่า พรรคภูมิใจไทย มี “นโยบายพลังงานสะอาด ลดรายจ่ายประชาชน ฟรี ! หลังคาโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า หลังคาเรือนละ 450 บาท มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ผ่อน เดือนละ 100 บาท 60 งวด”

 

โดยคาดว่าจะมีการติด โซล่าเซลล์ 21 ล้านหลังคาเรือน เราคิดว่าจะติดให้ฟรีทุกครัวเรือน เป็นเรื่องที่สามารถทำได้จริง โดยแหล่งเงินจะมาจากการทำกองทุนขายพันธบัตร ระดมทุนให้สามารถติดโซล่าเซลล์ ได้ทุกหลังคาเรือน

 

“ทำเหมือนกับการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก ไปเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เมื่อไม่นานที่ผ่านมา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ให้สามารถทำฐานการผลิตโซล่าเซลล์ ในประเทศไทย คิดดูว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานจำนวนมหาศาล คิดดูว่า 21 ล้านหลังคาเรือน จะมีการจ้างงานเท่าไหร่ ในปีที่ผ่านมา เรื่องหลังคาโซล่าเซลล์ เติบโตเพียง 1% ประเทศไทยไม่มีโรงงานผลิตโซล่าเซลล์ หากการติดโซล่าเซลล์ 20 ล้านหลังคาเรือน เกิดขึ้น เราจะเป็นฐานโรงงานผลิตโซล่าเซลล์ และเกิดกาจ้างงานมหาศาล และผลิตไฟฟ้า ได้ประมาณครึ่ง ของพลังงานที่ผลิตในประเทศ เป็นพลังงานสะอาด”

 

นายสิริพงศ์ กล่าวว่า วันนี้โลกมีกำแพงเกิดขึ้น เรียกว่าคาร์บอนเครดิต หากเรามีอากาศสะอาด เป็นเรื่องที่สามารถดึงดูดนักลงทุนในประเทศได้ง่ายกว่า ติดให้กับทุกหลักคาเรือน ขนาดประมาณ 3 KVA หรือคิดเป็น 450 บาท ที่จะสามารถประหยัดค่าพลังงานได้ หากนโยบายพรรคภูมิใจไทย สำเร็จ อาจจะให้รวมกลุ่มชุมชน ขายตรงให้โรงงานอุตสาหกรรม ไม่ต้องเสียส่วนต่างให้การไฟฟ้าได้อีกด้วย

 

นายสิริพงศ์ กล่าวด้วยว่า นโยบายชุดนี้ มีเรื่อง มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยกำหนดสิทธิ์ 1 หลังคาเรือน ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ จะได้สิทธิ์ซื้อได้ 1 คัน ดังนั้น 21 ล้านหลังคาเรือน คิดดูว่าจะเกิดการปฎิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า อาจจะเป็นที่ 1 ของอาเชีย หรือที่ 1 ของทวีปเอเชีย ได้เลย เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ แต่ทั้งหมดมีปัญหาอุปสรรค์ ที่ต้องไปติดปัญหาเรื่องต่างๆ ทั้งใบอนุญาต ไปติดเงื่อนไขอุตสาหกรรม กรมโรงงาน แต่พรรคภูมิใจไทยทลายทุกข้อจำกัด นโยบายนี้จะเป็นจริง ถ้านายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคภูมิใจไทย จะต้องได้เสียงมากพอ เราจะทำนโยบายนี้ได้แน่นอน

 

ชัยวุฒิ ชม มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งเวทีเสวนาบุหรี่ไฟฟ้า เยาวชนร่วมแสดงความเห็นแน่น

วันนี้ (22 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยสยาม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อไหร่จะเสรี โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ผู้จัดงาน ได้กล่าวว่า ในช่วงปัจจุบันเกิดข้อสงสัยและเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขว้างในประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากมีคนหลายกลุ่มที่เป็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจริงอยากขับเคลื่อนให้ถูกกฎหมาย แต่ในอีกด้านก็ยังคงมีการต่อต้าน ด้วยเหตุผลนี้ทางมหาวิทยาลัยสยามจึงจัดเวทีเสวนาทั้งในด้วย บุหรี่ไฟฟ้าและกัญขึ้น เพื่อให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสยามร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นกับวิทยากร เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในสังคมต่อไป

 

โดยนายชัยวุฒิ ขอบคุณผู้จัดงานที่เชิญผมเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ผมอยากให้มีการจัดงานเวทีเสวนาแบบนี้ในหลาย ๆ แห่ง เพื่อส่งเสียงของประชาชนให้ถึงผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ สำหรับโครงการเสวนาในครั้งนี้ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสยามที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำโครงการ เสวนาวิชาการ “กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อไหร่จะเสรี” นี้ขึ้น 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น สร้างความตระหนักเข้าใจถึงโทษและคุณประโยชน์ของกัญชาและบุหรี่ไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ โดยในงานเสวานาครั้งนี้ ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจะเป็นไปในทิศทางใด พวกเราก็พร้อมนำความคิดเห็นของทุกคนไปต่อยอดและขับเคลื่อนต่อไป โดยทุกประเด็นที่ได้ร่วมกันเสวนาผมจะนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป สำหรับโครงการเสวนาในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสยามได้เชิญวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นกับนักศึกษา ดังนี้ ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ให้ความเห็นว่า กัญชาเป็นพืชที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นอยู่กับขนาดและวิธีการใช้งานไม่ว่าจะใช้งานทางการพยาบาลก็ตาม ในมุมมองของอาจารย์เชื่อว่ากัญชามีประโยชน์หากใช้ถูกวิธี

 

ดร.ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า ความเห็นของผมในฐานะที่จบการศึกษาจากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย แม้จะไม่ใช่ทุกประเด็นก็ตาม แต่เค้าก็พัฒนาให้สองสิ่งนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศในหลากหลายแง่มุม เช่น ทางการแพทย์ และการท่องเที่ยว ดังนั้น ประเทศไทยควรพัฒนาสองสิ่งนี้ให้เป็นจุดขายของประเทศเช่นกัน แต่ขอย้ำว่าต้องตกอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ถูกต้อง กับทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมเชิงลึกกับเยาวชนเพื่อให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของมันไปพร้อมๆกัน

 

ดร.กฤป จุระกะนิตย์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ส่วนตัวเชื่อว่า บุหรี่ไฟฟ้านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้จริง และควรผลักดันให้ถูกกฎหมายเพราะถ้าเปรียบกับบุหรี่ธรรมดานั้น บุหรี่ไฟฟ้ามีภัยน้อยกว่าเยอะ หากผลักดันให้ถูกต้องเชื่อว่าจะเป็นแหล่งเพิ่มเงินให้กับประเทศด้วย และผมก็สนับสนุนกัญชาเพราะสามารถจากมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มากเลยทีเดียว สำหรับโครงการเสวนาในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสยาม เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําโครงนี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตระหนักและเข้าใจถึงโทษ และผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือการสูดดมควันจากบุหรี่ไฟฟ้า และประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าควรถูกกฎหมายหรือไม่ ร่วมถึงพืชกัญชาด้วย จะเป็นไปในทิศทางใด ในความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม


© Copyright 2022, All rights reserved. Klang Time Thailand
Take Me Top