ผบ.ตร.เปิดโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่ 5 หรือ AFIS 5 โชว์ศักยภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนงานอาชญากรรม

วันที่ 7 ธ.ค. 65 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดและชมสาธิต โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่ 5 (Automated Fingerprint Identification System 5) หรือAFIS 5 พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ รอง จตช., พล.ต.ท. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ., พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ., พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ., พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ. ร่วมพิธี ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผบ.ตร. กล่าวว่า โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่ 5  หรือAFIS 5 ถือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ AFIS 5 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ

กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้นำระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ Automated Fingerprint Identification System (AFIS) เข้ามาใช้งานตั้งแต่ปี 2537 ในมิติต่าง ๆ งาน สืบสวนสอบสวน ได้แก่ สนับสนุนข้อมูลประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและบุคคล การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การตรวจสอบหมายจับ ทรัพย์หาย รถหาย แผนประทุษกรรม คนหายพลัดหลง และศพไม่ทราบชื่อ ฯลฯ ให้กับพนักงานสอบสวน การให้บริการประชาชนและสังคม ในการให้บริการตรวจสอบประวัติอาชญากร เพื่อการสมัครงาน และการขออนุญาตต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป การสนับสนุนงานวิทยาการ โดยเป็นฐานข้อมูลการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ AFIS เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติอาชญากร มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ AFIS 1-AFIS 5

ผบ.ตร.กล่าวอีกว่าว่า พิธิเปิดระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่ 5 หรือ AFIS 5 ในวันนี้เป็นการยืนยันความพร้อมการพัฒนาฐานข้อมูล ความเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากล ช่วยในการสืบสวนจับกุมและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ข้อมูลระบบ AFIS 5 ประกอบด้วยฐานข้อมูลฝ่ามือ สันมือ ใบหน้า และม่านตา โดยมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 30 ล้านรายการ ความเร็วในการสืบค้น ลายพิมพ์นิ้วมือ 15 ล้านนิ้ว/วินาที รองรับปริมาณงานสืบค้นลายพิมพ์นิ้วมือ 15,000 ราย ต่อวัน รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่าย

นอกจากนี้ ตร. ยังมีระบบต่าง ๆ ที่สนับสนุนภารกิจในการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตามเจตนารมย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของรัฐบาล ได้แก่
1. โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับสถานีตำรวจ ระยะที่ 1 จำนวน 140 สถานี ซึ่งเป็นนโยบายของ ผบ.ตร.ในการนำระบบการตรวจสอบประวัติสู่สถานีตำรวจ ให้ตำรวจมีข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็วต่อการสืบสวนสอบสวน 
2. ระบบจองคิวออนไลน์ สำหรับผู้ต้องการใช้บริการตรวจสอบประวัติผ่านเว็บไซต์ WWW.CRDQONLINE.COM 
3. โครงการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเคลื่อนที่ (LIVESCAN PORTABLE)
4. โครงการตรวจสอบประวัติออนไลน์ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านเว็บไซต์ WWW.CRD-CHECK.COM
5. โครงการลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชน