พล.อ.ประวิตร ประชุม ติดตาม กวาดล้าง "การฉ้อโกงออนไลน์" สั่ง สตช.เร่งรัดคดีให้ถึงต้นตอ ลดความเดือดร้อน ประชาชน โดยเร็วที่สุด

วันที่ 9 ธ.ค.65 เวลา 11.00 น. พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม.เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงประชาชน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้มีการหารือ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา การฉ้อโกงประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยพล.อ.ประวิตร ได้รับทราบแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากรายงานของ ก.ดีอีเอส ที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรี แล้วประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ได้แก่

1.) กลยุทธ์ด้านการป้องกัน
2.) กลยุทธ์ด้านการยับยั้ง
3.) กลยุทธ์ด้านการปราบปราม

ทั้งนี้ ได้มีการรับทราบสถิติการรับแจ้งความ และการดำเนินคดี จาก สตช. (5 ด้าน) ประกอบด้วย การหลอกลวงแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ มีการรับแจ้งความ 9,201 คดีดำเนินการปิดกั้น SMS 40,489 ข้อความ เบอร์โทร 53,559 เบอร์, บัญชีม้า อายัดบัญชี 47,245 บัญชี และปิดกลุ่ม Facebook ซื้อขายบัญชีม้า 8 กลุ่ม, การหลอกลวงลงทุน-ระดมทุนออนไลน์และหลอกลวงทางการเงิน รับแจ้งความ 58,228 คดี ดำเนินคดีแล้ว 562 คดี ได้ผู้ต้องหา 578 คน, การพนันออนไลน์ ดำเนินคดี 287 คดี ได้ผู้ต้องหา 430 คน และการหลอกลวงซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ รับแจ้งความ 50,202 คดี ดำเนินคดีแล้ว 246 คดี ได้ผู้ต้องหา 253 คน

นอกจากนี้ ยังมีคดีพิเศษและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจของ สตช. 7 คดี และ DSI อีก 15 คดี และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน จาก 9หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชารยะ เป็นประธานฯ ซึ่งภาพรวมมีการบูรณาการทำงานอย่างได้ผล และสามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้เป็นอย่างมาก

พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความพอใจต่อผลความก้าวหน้าที่ผ่านมา และได้กำชับให้ ก.ดีอีเอส ปฏิบัติงานเชิงรุกต่อเนื่อง ในการติดตามสื่อออนไลน์ที่มีเกณฑ์เสี่ยง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้ สตช. เร่งรัดคดีต่าง ๆ เพื่อฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงต้นตอโดยเร็ว เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกระดับ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็วที่สุด